Podnikateľské centrum - SIDOR Holding, a.s.

Vyhľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Podnikateľské centrum

Podnikateľské centrum - Administratívna budova Na predaj

Nové projekty


Areál Košice – Barca, Podnikateľská 2

Areál Igor Sidor – V.O.D.S. sa nachádza v priemyselnej zóne Košice – Barca, smer výpadovka na Maďarskú republiku, s priamym napojením (500 m) na vonkajší obchvat mesta, smer Bratislava (Rožňava, Banská Bystrica), Prešov, Poprad ( Poľská republika) a Budapešť (Maďarsko).

Administratívno-prevádzková budova s pozemkom, Podnikateľská 2, Košice

Opis nehnuteľnosti

1 - administratívno- prevádzková dvojpodlažná hala /súp.č.786                                        793 m2
2 - kancelárske priestory s príslušenstvom PRÍZEMIE /zasadačka, WC, kuchynka/       160 m2
3 - prevádzková hala s 2 kanceláriami, šatňou a soc. zariadením, výška 4,5 m              410 m2
4 – ostatné priestory / chodby, kotolňa, a iné/                                                                      223 m2

5 – kanc. priestory s príslušenstvom I. POSCHODIE /zasadačky, kuchynka, WC/         475 m2
6 – chodbové priestory                                                                                                           120 m2

7 - plechové nezateplené sklady                                                                                            110 m2
8 - oceľový prístrešok                                                                                                              150 m2
9 - voľná plocha – tráva, okrasné kríky                                                                                  475 m2
10 - voľná spevnená plocha /betón/                                                                                    1 700 m2

Celková výmera pozemku č. 1466/4, k.ú. Barca, Košice 3 228 m2

Prízemie (administratívna časť)
Kancelárie/m2:                                    6/ 99,15 m2
Zasadačka/m2:                                   1/ 36,60 m2
Kuchyňa: 1
Sociálne zariadenia:                           2

Prízemie (výrobná časť)
Kancelárie/m2:                                       2/ 27,32 m2
Prevádzková hala/m2                            1/ 350 m2
Šatňa so soc. zariadením:                     1
Vrátnica so soc. zariadením:                 1

1.Poschodie (vedenie spoločnosti – nadštandard)
Kancelárie/m2 :                                     3/ 69,10 m2
Zasadacia miestnosť/m2:                    2/ 38,0 m2
Kuchyňa:                                                1

1.Poschodie (administratívna časť – štandard)
Kancelárie/m2:                                      14/ 294,6 m2
Kuchyňa:                                                 1
Archív/m2:                                               1/20 m2
Sociálne zariadenia:                              2

Vybavenie budovy

1 - elektronické zabezpečovacie zariadenie
2 - samostatný rozvod tel. s tel. ústredňou, internetový rozvod, elektrovrátnik
3 - vlastná plynová kotolňa pre vykurovanie celého objektu,
4 - vlastná studňa s hl. cca 7 m,
5 - prípojky verejných sietí / elektr. energia, plyn, kanál, voda...
- elektro, bleskozvody /samostatné merače, odber 220, 380; všetky revízie 2014/

Znalecká cena z r. 2014, Podnikateľská 2

- budova                                                                                      932.000,- Eur
- oceľový prístrešok                                                                      24.800,- Eur
- príslušenstvo /studňa, prípojky, oplotenie, bet. plocha/          15.000,- Eur
- pozemok 208.000,- Eur
Celkom (podľa znaleckého posudku) 1.179.800, EUR
Konečná cena : DOHODOU

DPH
v prípade predaja neplatcovi DPH, predaj je oslobodený od DPH ( §38, ods.l č.222/2004 Z.z.) a predávajúci je povinný odviesť štátu 14.000,- Eur (úprava DPH z rekonštrukcie v minulých obdobiach),
v prípade predaja platcovi DPH, predaj je bez DPH (§69, ods.l2, písm. c) č.222/2004 Z.z.), ale kupujúci je povinný uviesť výšku DPH vo svojich výkazoch na vstupe aj výstupe, neodvádza štátu nič ( ako pri predaji v rámci EÚ)

Developerský projekt
Hvar Sport Resort
Chorvátsko
, Sučuraj
viac informácií..

Na predaj
Chorvátsko - Brač
mesto Bol - Villa Leticia

viac informácií..

Podnikateľské centrum
Administratívna budova
Na predaj!!!
viac informácií..


Areál Košice – Barca, Podnikateľská 3

Areál fy Igor Sidor – V.O.D.S. sa nachádza v priemyselnej zóne Košice – Barca, smer výpadovka na Maďarskú republiku, s priamym napojením (500 m) na vonkajší obchvat mesta, smer Bratislava (Rožňava, Banská Bystrica), Prešov, Poprad ( Poľská republika) a Budapešť (Maďarsko).

Výrobná hala s pozemkom, Podnikateľská 3, Košice

Opis nehnuteľnosti
1- výrobná jednopodlažná hala                  693 m2
2- nájazdová rampa pozdĺž budovy             32 m2
3- voľná plocha                                         1.400 m2

SPOLU celková výmera pozemku č. 1466/3, k.ú. Barca, Košice 2.125 m2


Ide o jednopodlažnú halu so skladovými priestormi, vstavok pre administratívu, šatne a sociálne zariadenia, svetlá výška haly 5,0 m.

Vybavenie haly
1 - vlastná plynová kotolňa pre vykurovanie celého objektu,
2 - vlastná studňa s hl. cca 7 m,
3 - prípojky verejných sietí / elektr. energia, plyn, kanál, voda...
4 - elektro, bleskozvody /samostatné merače, odber 220, 380; všetky revízie 2014/

Znalecká cena z r. 2014, Podnikateľská 3

1- hala                                                                                          289.000,- Eur
2- príslušenstvo /studňa, prípojky, oplotenie, bet. plocha/          5.000,- Eur
3- pozemok                                                                                 137.000,- Eur
Celkom (podľa znaleckého posudku) 431.000 EUR
Konečná cena : DOHODOU


DPH
predaj je oslobodený od DPH podľa §38,ods. 1 zákona č.222/2004 Z.z. Zákona o DPH

Podnikateľské centrum
prevádzkuje:
Igor Sidor - V.O.D.S.
Podnikateľská 2
040 17 Košice

Ing. Viera Čuchráčová

Tel.: +421 918 708 588

J
a
e
m

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky