SIDOR Holding, a.s. - SIDOR Holding, a.s.

Vyhľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SIDOR Holding, a.s.

Old > SIDOR Holding, a.s.

Vitajte na stránke spoločnosti Sidor Holding, a.s.

Nové projekty

Štatutárnym orgánom a predsedom predstavenstva spoločnosti je
Mgr. Igor Sidor, PhD., MBA..

História spoločnosti
V r. 1990 Mgr. Igor Sidor ako SZČO Igor Sidor – V.O.D.S. začal podnikať v oblasti druhotných surovín. Hlavnou činnosťou spoločnosti bol zber kovového odpadu. Postupne sa spoločnosť rozrastala o ďalšie činnosti s čím súvisel aj narastajúci počet zamestnancov. Spoločnosť začala expandovať v rámci celého Slovenska a súčasne začala poskytovať komplexné služby pri zneškodňovaní ostatného a nebezpečného odpadu.

Vzhľadom na rozsah činnosti v r. 2000 založil Mgr. Sidor akciovú spoločnosť  V.O.D.S., a.s., v ktorej sa stal akcionárom s rozhodujúcimi právami. Druhým akcionárom bol JUDr. Vladimír Švigár. V tomto období spoločnosť svoje pôsobenie rozšírila aj na susedné štáty. Boli to Česká republika, Maďarská republika, Poľsko a neskôr aj Rakúsko a Holandsko. Spoločnosť poskytovala komplexné služby od poradenstva, dopravy, demolačných a búracích prác vrátane zneškodnenia nebezpečných odpadov, ktoré uskladňovala na vlastnej novovybudovanej skládke nebezpečných odpadov v Myslave – (V.O.D.S. Eko, a.s.).

V r. 2005 svoju činnosť rozšíril o služby v zbere opotrebovaných pneumatík a jej druhotného využitia. Keďže sa jednalo o veľký projekt, spoločnosť požiadala o dotácie z európskych fondov. Vďaka týmto zdrojom bol vybudovaný výrobný komplex v Kechneci, ktorého hlavnou činnosťou bolo:
- spracovávanie pneumatík na druhotnú surovinu – granulát, ktorý sa odpredával ako    komodita,
- výroba gumových rohoží na predaj,
- budovanie multifunkčných ihrísk s gumovým povrchom v rámci celého Slovenska,
- budovanie detských ihrísk s pružným povrchom. 


V
r. 2007 do V.O.D.S., a.s., vstúpila spoločnosť AVE odpadové hospodárstvo, s.r.o. Bratislava, ktorej vlastníkom je rakúska spoločnosť AVE.  

V
r. 2007 Mgr. Sidor rozšíril svoje aktivity v Chorvátskej republike kde založil spoločnosť SIDOR, d.o.o., ktorej bol vlastníkom ako fyzická osoba. Táto spoločnosť sa zaoberá turizmom a developerskými projektami.

V
7/2012 bola založená akciová spoločnosť SIDOR Holding, a.s..

Spol.
SIDOR Holding, a.s. sa v 8/2012 stala vlastníkom spoločnosti SIDOR, d.o.o. v Chorvátsku.

SIDOR Holding, a.s. sa stal  vlastníkom spol. MANSID, s.r.o., ktorá bola založená za účelom kúpy a prevádzkovania „Penziónu Alejová"  (bývalý hotel Lev) .

V
 roku 2013 bola založená Súkromná športová materská škola, s.r.o. (SŠMŠ) www.sidorholding.sk/skolka_alejova za účelom prevádzkovania detskej športovej škôlky.

Developerský projekt
Hvar Sport Resort
Chorvátsko
, Sučuraj
viac informácií..

J
a
e
m

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky