Súkromná športová materská škola - SIDOR Holding, a.s.

Vyhľadať
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Súkromná športová materská škola

Súkromná športová materská škola

Nové projekty

Developerský projekt
Hvar Sport Resort
Chorvátsko
, Sučuraj
viac informácií..

Ukončenie rekonštrukčných prác plánujeme  07/2013.Je unikátnym projektom na území  Slovenskej republiky.

www.ssms.sk

-  Začíname 9/2013
 
Profilácia:
Ponúka rozširujúce vzdelávanie v oblastiach:

         Športovej výchovy
         Enviromentálnej výchovy
         Jazykovej výchovy

 
Hlavné ciele súkromnej športovej materskej školy:
 
·         podporovať zdravý rast a správny psychosomatický vývin
·         zaraďovať pohybové a športové aktivity do edukačného  procesu a utvárať tak kladný vzťah k športu a zdravému životnému štýlu
·         vychovať z dieťaťa harmonickú, sebavedomú osobnosť, schopnú samostatne myslieť
·         rozvíjať a podporovať u detí umelecké a environmentálne cítenie, posilňovať symbiózu s prírodným prostredím.
·         podporovať jazykovú zdatnosť v cudzích jazykoch
 
  Vízia materskej školy:
 
Kalokagatia"- ako ideál harmonického súladu a vyváženosti fyzickej a duševnej 
                          stránky už od dieťaťa.

Motto materskej školy:

 
„Zdravo, Hravo a s Láskou."
 
Uznávané hodnoty materskej školy:
 
SLOBODA
ĽUDSKOSŤ
VZDELANIE
 
 
 
Celý výchovný proces je situovaný vo veľmi priaznivej sociálno-emocionálnej klíme vďaka materiálno – technickému zabezpečeniu priestorov.
V priestoroch MŠ je situovaný detský bazén a infra sauna (uspôsobená k inhalovaniu morskej soli), rovnako je tam situovaná detská mini telocvičňa.
 
 
Kapacita MŠ je 70 detí a je rozdelená v  štyroch  triedach - „denných miestnostiach". Ku každej dennej miestnosti prislúchajú samostatné sociálne zariadenia pozostávajúce zo šatne, umyvárne, WC a sprchy. Okrem denných tried pre potreby detí sa na prízemí nachádzajú :

 • bazénová hala s detským bazénom,

 • sauna

 • telocvičňa

 • jedáleň

 
1.denná miestnosť  určená pre 15 detí  rozloha 61,20 m2
2.denná miestnosť  určená pre 15 detí  rozloha 60,00 m2
3.denná miestnosť  určená pre 20 detí  rozloha 80,00 m2
4.denná miestnosť  určená pre 20 detí  rozloha 80,01 m2
 
Mini telocvičňa  ponúka:

 • voľný priestor na spoločné pohybové aktivity a pohybové hry

 • priestor na zdolávanie prekážok a pohybových aktivít na náradí (rebriny)

 • priestor na tvorivú samostatnú hru

 • priestor na  tréning gymnastiky s prvkami tanca,  či skákania....

 • priestor na pohybovú aktivitu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok v exteriéri

 
Na špecifickú pohybovú aktivitu - plávanie – je v priestoroch MŠ k dispozícii bazén, ktorého výstavba podliehala prísnym podmienkam vyhlášky 308/ MZSR z 1. októbra 2012.

Neplavecký bazén je určený pre výučbu plávania detí predškolského veku.

Bazén vnútorný neplavecký
 

Bazén je situovaný v bazénovej hale na prízemí. Neplavecký bazén bude pre výučbu plávania detí predškolského veku. Hĺbka vody bude 1,3 m. Vstup do bazéna je riešený schodiskom. Prívod upravenej vody bude cez dnové trysky. Odvod bazénovej vody bude cez dnové výpuste a obvodový prepadový žľab napojený na sanie cirkulačného čerpadla úpravovne vody. Uvedený návrh pri zodpovedajúcom prietoku predstavuje optimálny hydraulický systém výmeny vody v bazéne. Navrhovaná teplota vody v bazéne je 28 – 30 °C. Bazén bude napojený na samostatnú úpravňu vody s výkonom 16 m3/h.V bazéne bude osadené podhladinové LED osvetlenie 12V.
 

Úprava vody pre vnútorný detský bazén, vyhovuje prísnym hygienickým požiadavkám. Ide o „bezchlórovú úpravu vody".

 

 
Priestor bazéna ponúka:
 

 • plávanie, ako jeden z najzdravších športov pre deti

 • základným cieľom výučby plávania je odstrániť strach detí z vody, naučiť ich základným plaveckým zručnostiam

 • hry vo vodnom prostredí za pomoci lektora, alebo vyškoleného pedagóga

 • rozvoj koordinačných schopností najprirodzenejším spôsobom, nácvik dýchania, splývanie, orientáciu nad, pod vodou, nácvik súhry dýchania a splývania.

 • pravidelným pobytom vo vode chceme prispieť k  budovaniu  imunitného  systému detí.

 
 
Sauna:
 
Infra sauna, sauna vhodná a prospešná zdraviu detí. V Súkromnej športovej materskej škole sme sa rozhodli pre možnosť posilnenia imunitného systému detí prostredníctvom saunovania v kombinácii s  inhaláciou morskej soli. Infra sauna má preukázateľne liečivé účinky pri astme, zápaloch a alergiách dýchacích ciest detí.
 
Účinky / Indikácie sauny

 • Podporuje zrýchlenie krvného obehu, podobné ako pri fyzickej aktivite, čím zlepšuje elasticitu a poddajnosť ciev.

 • Zvyšuje elasticitu kolagénových tkanív. Tento efekt je dôležitý najmä pri následnej práci so svalmi, šľachami a kĺbmi 

 • Pomáha znižovať svalový spazmus – stuhnutie.

 • Zvýšené periférne prekrvenie pôsobí na znižovanie opuchov, čo pomáha zastaviť zápaly, znižuje bolesť a urýchľuje hojenie.

 • Znižuje hmotnosť priamym vylučovaním tuku a samotným potením /spotreba energie potrebnej na vytvorenie potu/.

 • Prospešný vplyv na kožu:. Pomáha zlepšovať stav ekzémov a psoriázy, jaziev, 

 • Infrasauna je využívaná k navodeniu celkového uvoľnenia, k odpočinku, k relaxácii, alebo ako predhriatie a uvoľnenie svalov pred masážou alebo pohybovou aktivitou (cvičenie, beh, posilňovanie, a pod.).

 • Má preukázateľne liečivé účinky pri astme, zápaloch a alergiách dýchacích ciest.

 • Znižuje bolesti zubov a ďasien (infračervené žiarenie vedie k celkovej strate nervovej odpovede na bolesť).

 • Znižuje opuchy

Priestorové členenie MŠ, zodpovedá hygienickým požiadavkám a predpisom o bezpečnosti a ochrane zdravia, rovnako zodpovedá vyhláške č. 527/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie pre deti a mládež.

Pôdorys objektu škôlky - zväčšiť

Situačný pôdorys objektu - zväčšiť

Kontakt
Súkromná športová materská škola, s.r.o.
Podnikate
ľská 2
04017 Košice - Barca
 
IČO:
47044551
DIČ: 2023714407
 
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Nimcová - prokurista
mobil: +421 907 759 254
E-mail:
jana.nimcova@mansid.sk

J
a
e
m

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky